Komendy ping można również używać w celu sprawdzenia możliwości komunikowania się hosta w sieci lokalnej. Najczęściej jest to realizowane poprzez test ping adresu IP bramy domyślnej hosta. Poprawny wynik takiego testu oznacza, iż zarówno host jak i brama, którą jest najczęściej interfejs routera, poprawnie pracują w lokalnej sieci.

W przypadku takiego testu, najczęściej używany jest adres bramy, ponieważ podczas normalnej pracy sieci, router cały czas jest włączony. Jeśli adres bramy domyślnej nie odpowie, można użyć do testu adresu dowolnego hosta znajdującego się w sieci, o którym wiemy, że działa poprawnie.

Gdy brama lub inny badany host odpowiada na nasze żądania echa oznacza to, iż nasz host w sposób poprawny może komunikować się z innymi hostami w sieci lokalnej. Przypadek, w którym nie otrzymujemy odpowiedzi od bramy, a inne urządzenia odpowiadają na nasze żądania echa, może wskazywać to na problemy z interfejsem routera, który pełni funkcję bramy.

Jedną z możliwości jest również źle skonfigurowany adres bramy na hoście. Inną przyczyną jest sytuacja, w której interfejs bramy działa poprawnie, ale zostały do niego zastosowane zabezpieczenia, które wyłączają wysyłanie odpowiedzi na żądania ping.