Komenda ping może być również użyta do sprawdzenia czy lokalny host może komunikować się przez Internet. Jak pokazuje rysunek host lokalny może wykonać komendę ping na dowolny działający host z IPv4 znajdujący się w innej sieci.

Otrzymanie odpowiedzi na tak wysłane żądanie echa oznacza, iż sprawdziliśmy funkcjonowanie kilku sieci, przez które pakiety były przesyłane. Otrzymanie odpowiedzi na żądanie echa potwierdza, że poprawnie działa komunikacja w sieci lokalnej, poprawne działanie bramy domyślnej oraz innych routerów znajdujących się na drodze od sieci lokalnej do sieci, w której znajduje się host zdalny, z którym się komunikujemy.

Dodatkowo można sprawdzić działanie zdalnego hosta. Gdyby zdalny host nie mógł się komunikować poza swoją sieć lokalną, nie odpowiedziałby.

Uwaga: Wielu administratorów sieci ogranicza lub wręcz zabrania przesyłania komunikatów ICMP w sieciach korporacyjnych, tak więc brak odpowiedzi może być spowodowany nałożonymi restrykcjami bezpieczeństwa.