Komenda ping używana jest do testowania łączności między dwoma hostami, ale nie dostarcza informacji o szczegółach dotyczących urządzeń znajdujących się na ścieżce między hostami. Traceroute (tracert) tworzy listę urządzeń, przez które pakiet przechodził poprawnie na swojej ścieżce. Ta lista może dostarczyć ważnych informacji weryfikujących oraz diagnozujących. Jeśli pakiet dotrze do celu to lista ta będzie zawierać informację o interfejsie każdego routera na ścieżce między hostami. Jeśli dane zatrzymają się na jakimś urządzeniu adres ostatniego routera, który odpowiedział na komendę trace może wskazać miejsce, gdzie znajduje się problem albo ograniczenia związane z bezpieczeństwem.

Czas obiegu danych RTT (ang. Round Trip Time)

Użycie komendy teraceroute pozwala na zbadanie czasu obiegu danych RTT dla każdego urządzenia leżącego na ścieżce prowadzącej do adresata. Czas RTT mierzony jest od wysłania żądania echa aż do momentu uzyskania odpowiedzi od docelowego hosta. Gwiazdka (*) w zapisie oznacza, że pakiet pozostał bez odpowiedzi.

Uzyskane w ten sposób informacje mogą pozwolić na zlokalizowanie niewłaściwie działającego routera znajdującego się na ścieżce. Jeśli otrzymuje się wysokie czasy odpowiedzi albo informacje o utracie danych na jakimś urządzeniu to wskazuje to na to, że zasoby tego routera lub jego połączenia mogą być przeciążone.

Pole TTL IPv4 oraz Hop Limit IPv6

Traceroute używa z nagłówka pakietu warstwy 3 pola TTL w IPv4 lub pola limitu liczby przeskoków w IPv6 w powiązaniu z komunikatem ICMP czas przekroczony.

Odtwórz animację aby zobaczyć w jaki sposób traceroute korzysta z wartości pola TTL.

Pierwszy wysłany pakiet przez traceroute będzie miał wartość pola TTL równą 1. To spowoduje zakończenie przesyłania pakietu na pierwszy routerze. Ten router odpowiada komunikatem ICMP. Teraz trecroute ma adres pierwszego urządzenia na ścieżce.

Następnie komenda traceroute kolejno zwiększa wartość TTL (2, 3, 4 ...) dla każdego kolejnego pakietu. Pozwala to na określenie adresów każdego z kolejnych urządzeń, które odrzuciły pakiet na ścieżce jego przejścia. Wartość pola TTL jest zwiększana tak długo dopóki pakiet nie dotrze do adresata lub też nie zostanie przekroczona jego predefiniowana maksymalna wartość.

Jak tylko docelowy host zostanie osiągnięty odpowie on komunikatem ICMP port nieosiągalny lub komunikatem ICMP odpowiedzi na żądanie echa zamiast komunikatu ICMP czas przekroczony.