IPv4 i IPv6 mogą współistnieć w tej samej sieci. W przypadku komputera PC mamy do czynienia z różnicami w wydawanych komendach i w wynikach jakie one zwracają.

Packet Tracer - Weryfikacja adresacji IPv4 i IPv6 - Instrukcje

Packet Tracer - Weryfikacja adresacji IPv4 i IPv6 - PKA