Celem tego laboratorium jest realizacja następujących zadań:

Laboratorium - Testowanie połączeń sieciowych komendami ping oraz traceroute