W pierwszych implementacjach sieci, popularnym rozwiązaniem, wśród organizacji, było podłączenie wszystkich komputerów oraz innych urządzeń sieciowych w ramach jednej sieci IP. Wszystkie urządzenia w organizacji miały przypisany adres IP wraz z odpowiednim identyfikatorem sieci. Taki projekt sieci jest określany jako sieć płaska. Zaprojektowanie sieci w strukturze sieci płaskiej nie stanowi problemu w sieciach małych, z ograniczoną liczbą urządzeń, jednak w miarę jak sieć się rozrasta, ten sposób konfiguracji może powodować znaczne problemy.

Zwróć uwagę, jak w sieci Ethernet LAN urządzenia wykorzystują pakiety rozgłoszeniowe w celu zlokalizowania potrzebnych usług oraz urządzeń. Jak wcześniej zostało wspomniane rozgłoszenie wysyłane jest to wszystkich hostów w sieci IP. Przykładem usługi, która bazuje na komunikacji rozgłoszeniowej jest usługa dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP - ang. Dynamic Host Configuration Protocol). Urządzenia wysyłają pakiety rozgłoszeniowe do całej sieci w celu zlokalizowania serwera DHCP. Wysyłanie tego typu zapytań do sieci, na większą skalę, może wygenerować znaczącą ilość ruchu, który w efekcie końcowym spowolni działanie sieci. Dodatkowo, ponieważ ruch rozgłoszeniowy jest adresowany do wszystkich urządzeń, każde urządzenie musi odebrać oraz przetworzyć otrzymaną informację, podnosząc w ten sposób wymagania sprzętowe dla obsługi otrzymanego ruchu. Jeżeli urządzenie musi przetworzyć znaczną ilość ruchu rozgłoszeniowego, może to spowolnić działanie nawet całego urządzenia. Między innymi z takich właśnie powodów duże sieci muszą być podzielone na mniejsze podsieci, pozwalając na utrzymanie lokalizacji urządzeń oraz usług w mniejszych grupach.

Proces segmentowania sieci, poprzez podział na kilka mniejszych przestrzeni adresowych, jest nazywany podziałem na podsieci. Każda wydzielona, mniejsza sieć nazywana jest podsiecią. Wydzielając podsieci administrator sieci może grupować urządzenia i usługi ze względu na lokalizację geograficzną (przykładowo trzecie piętro budynku), ze względu na jednostkę organizacyjną (przykładowo dział sprzedaży), ze względu na typ urządzeń (drukarki, serwery, WAN) lub ze względu na inny, dowolny, sensowny z punktu widzenia sieci klucz podziału. Podział na podsieci może generalnie zmniejszyć ilość ruchu sieciowego oraz może wpływać na poprawienie wydajności sieci.

Uwaga: Podsieć jest odpowiednikiem sieci i określenia te mogą być używane zamiennie. Większość sieci jest podsiecią, jakiegoś większego bloku adresowego.