W celu komunikacji urządzeń znajdujących się w różnych sieciach wymagany jest router. Urządzenia znajdujące się w sieci wykorzystują interfejs routera podłączony do ich sieci LAN jako bramę domyślną. Ruch, którego celem jest urządzenie znajdujące się w sieci zdalnej, zostanie przetworzony przez router oraz przesłany dalej w kierunku docelowym. Router wykorzystuje maskę podsieci w celu określenia, czy ruch pochodzi z sieci lokalnej czy zdalnej.

W obszarze sieciowym podzielonym na podsieci, zasady te działają dokładnie w ten sam sposób. Jak pokazano na rysunku, podział sieci na podsieci tworzy, z pojedynczego bloku adresów lub adresu sieciowego, wiele logicznych sieci. Każda z nich traktowana jest jako osobna przestrzeń sieciowa. Urządzenia znajdujące się w tej samej podsieci muszą wykorzystywać odpowiedni dla danej podsieci adres, maskę podsieci oraz bramę domyślną.

Ruch pomiędzy sieciami nie może być przesłany bez wykorzystania routera. Każdy z interfejsów routera musi posiadać adres IPv4 hosta należący do sieci lub podsieci, do których poszczególne interfejsy są podłączone.