Stwórz standardy nadawania adresacji IP w zakresie poszczególnych sieci. Na przykład:

Dwa, bardzo ważne czynniki wpłyną na wybór wymaganego bloku adresacji prywatnej, a są to liczba wymaganych podsieci oraz maksymalna liczba hostów wymaganych w poszczególnych podsieciach. Każdy z tych bloków adresowych pozwoli na odpowiednie ulokowanie hostów w sieciach o rozmiarach wynikających z obecnych jak i przyszłych wymagań dotyczących ilości obsługiwanych urządzeń końcowych. Wymagana przestrzeń IP określi zakres lub zakresy adresów hostów jakie zostaną zaimplementowane.

W poniższym przykładzie, przedstawione zostaną przypadki podziału sieci na podsieci bazujące na blokach adresów, dla których maski podsieci to 255.0.0.0, 225.255.0.0 oraz 225.255.255.0.