Obliczanie Ilości Hostów

W celu obliczenia liczby hostów, należy przeanalizować trzeci oraz czwarty oktet. Po pożyczeniu 7 bitów w celu wydzielenia podsieci, w trzecim oktecie pozostanie jeden bit oraz w czwartym oktecie pozostanie 8 bitów dla części hosta.

Zastosujmy wzór na obliczenie liczby hostów, jak przedstawiono na Rysunku 1.

2^9 = 512

Należy jednak pamiętać, że adres, w którym wszystkie bity części hosta są równe 0, jest adresem sieci oraz adres, w którym wszystkie bity części hosta są równe 1, jest adresem rozgłoszeniowym. W związku z tym, tak naprawę, dostępnych jest jedynie 510 użytecznych adresów dla hostów w każdej z podsieci.

Jak pokazano na Rysunku 2 dla pierwszej powstałej podsieci pierwszy adres hosta to 172.16.0.1, natomiast ostatni adres hosta to 172.16.1.254. Należy pamiętać, że każdy z hostów musi mieć prawidłowy adres IP z zakresu zdefiniowanego dla danego segmentu sieci. Przypisanie podsieci do interfejsów routera będzie determinowało, do jakiego segmentu będą należeć poszczególne hosty.

Uwaga:

Bity mogą być pożyczone jedynie z części hosta adresu. Część sieci adresu jest przydzielana przez dostawcę usług i nie może być zmieniona. W związku z tym organizacja, która wymagała znacznej liczby podsieci, musiała zgłosić swoje potrzeby do swojego dostawcy, tak aby mógł on przydzielić adres IP z odpowiednią domyślną maską, która miała zapewnić odpowiednią ilość bitów do stworzenia wymaganych podsieci.