W poprzednim przykładzie, sieć 192.168.1.0/4 została podzielona na dwie podsieci:

192.168.1.0/25

192.168.1.128/25

Na Rysunku 1, zwróć uwagę, że router R1 posiada dwa segmenty LAN podłączone do swoich interfejsów GigabitEthernet. Podsieci zostaną wykorzystane w segmentach podłączonych do tych interfejsów. Aby pełnić funkcję bramy dla urządzeń w sieci LAN, każdy z interfejsów routera będzie miał przypisany adres IP z zakresu dostępnych adresów podsieci, do której będzie należeć. Powszechną praktyką jest wykorzystanie pierwszego lub ostatniego dostępnego adresu z zakresu adresów użytecznych sieci, jako adresów interfejsów routera.

Pierwsza podsieć, 192.168.1.0/25, jest wykorzystana dla sieci podłączonej do GigabitEthernet0/0 a druga podsieć, 192.168.1.128/25, jest wykorzystana dla sieci podłączonej do GigabitEthernet 0/1. Aby przypisać adres IP do każdego z tych interfejsów, wymagane jest określenie zakresu użytecznych adresów IP dla każdej z podsieci.

Poniżej przedstawiono wytyczne dotyczące każdej z podsieci:

Jak przedstawiono na Rysunku 2, pierwszym adresem hosta w sieci 192.168.1.0/25 jest 192.168.1.1, a ostatnim adresem hosta jest 192.168.1.126. Rysunek 3 przedstawia pierwszy adres hosta w sieci 192.168.1.128/25, którym jest adres 192.168.1.129 oraz ostatni adres hosta, jakim jest adres 192.168.1.254.

W celu przypisania pierwszego adresu hosta z każdej podsieci do odpowiednich interfejsów routera, użyj komendy ip address w trybie konfiguracji interfejsu, jak przedstawiono na Rysunku 4. Zauważ, że każda z podsieci wykorzystuje tą samą maskę podsieci 255.255.255.128, w celu zaznaczenia, że część sieci adresu jest 25-bitowa.

Konfiguracja hosta dla sieci 192.168.1.128/25 została przedstawiona na Rysunku 5. Zauważ, że adres IP bramy jest adresem skonfigurowanym na interfejsie G0/1 routera R1 - 192.168.1.129, a maska podsieci to 255.255.255.128.