Obliczanie podsieci

W celu obliczenia liczby możliwych podsieci, wykorzystaj poniższą formułę:

2^n (gdzie n = ilość pożyczonych bitów)

Jak przedstawiono na Rysunku 1, dla przykładowej sieci 192.168.1.0 /25, obliczenie wygląda następująco:

2^1 = 2 podsieci

Obliczanie liczby hostów

W celu obliczenia ilości hostów przypadających na sieć, wykorzystaj formułę:

2^n (gdzie n = liczba bitów pozostawionych w części hosta)

Jak przedstawiono na Rysunku 2, dla przykładowej sieci 192.168.1.0 /25, obliczenie wygląda następująco:

2^7 = 128

Ponieważ host nie może wykorzystywać ani adresu sieci, ani adresu rozgłoszeniowego, dwa z powyższej liczby adresów nie mogą być przypisane do hosta. Oznacza to, że każda z wydzielonych podsieci ma 126 (128-2) poprawnych adresów dla hostów.


W związku z tym, jak pokazano w przykładzie, pożyczenie 1 bitu z części hosta pozwoliło na stworzenie 2 podsieci, z których każda może mieć przypisanych w sumie 126 hostów.