Następnie, rozważmy sytuację, w której wymagane jest stworzenie pięciu podsieci, tak jak to przedstawiono na Rysunku 1.

Wykorzystując ten sam blok adresów 192.168.1.0/24 w celu stworzenia minimum 5 podsieci należy pożyczyć przynajmniej 5 bitów z części hosta. Jak widzieliśmy w poprzednim przykładzie pożyczenie 2 bitów pozwoliłoby na stworzenie tylko 4 podsieci. W celu zapewnienia większej liczby podsieci należy, pożyczyć większą liczbę bitów z części hosta. Oblicz liczbę podsieci stworzonych w przypadku pożyczenia 3 bitów wykorzystując wzór:

2^3 = 8 podsieci

Jak przedstawiono na Rysunku 2 oraz 3, pożyczenie 3 bitów pozwala na stworzenie 8 podsieci. W przypadku pożyczenia 3 bitów, maksa podsieci jest rozszerzona o 3 bity ostatniego oktetu (/27), w rezultacie czego maska podsieci ma postać 255.255.255.224. Wszystkie urządzenia w tej podsieci będą wykorzystywać maskę podsieci 255.255.255.224 (/27).

Obliczanie ilości hostów

Aby obliczyć liczbę hostów przeanalizujmy ostatni oktet. Po pożyczeniu 3 bitów dla podsieci, w części hosta pozostaje 5 bitów.

Stosując formułę do obliczania hostów otrzymamy:

2^5 - 32, jednak odejmijmy 2 uwzględniając same 0 w części hosta (adres sieci) oraz same 1 w części hosta (adres rozgłoszeniowy).

Podsieci muszą być przypisane do poszczególnych segmentów sieciowych wymaganych do zbudowania topologii przedstawionej na Rysunku 4.

Wykorzystując typowy plan adresacji, pierwszy adres hosta z podsieci będzie przypisany do interfejsu routera, jak to przedstawiono na Rysunku 5. Hosty, w każdej z podsieci, będą wykorzystywać adres interfejsu routera, jako adres bramy domyślnej.