Podjęcie decyzji, jak dużo bitów części hosta należy pożyczyć, aby wydzielić podsieci, jest bardzo ważnym etapem planowania. Podczas planowania podsieci, należy uwzględnić dwa aspekty: wymaganą ilość adresów hostów przypadającą na każdą sieć oraz liczbę potrzebnych podsieci. Animacja przedstawia możliwości podziału sieci 192.168.1.0 na podsieci. Wybór liczby bitów stanowiących identyfikator podsieci wpływa zarówno na liczbę możliwych podsieci, jak i na liczbę adresów hostów w każdej z nich.

Zauważ, że liczba sieci jest odwrotnie proporcjonalna do liczby hostów. Im więcej bitów zostanie pożyczonych na wydzielenie podsieci, tym mniej bitów pozostaje dostępnych w części hosta, przez co w podsieci można zaadresować mniej hostów. Jeżeli potrzebnych jest więcej adresów hostów, należy wykorzystać więcej bitów w części hosta, a w konsekwencji możliwe jest wydzielenie mniejszej liczby podsieci.

Liczba hostów

Pożyczając bity do stworzenia wielu podsieci, należy zapewnić wystarczającą liczbę bitów w części hosta dla zaspokojenia potrzeb największej podsieci. Liczba adresów hostów wymagana w największej sieci będzie determinować, ile bitów musi pozostać w części hosta. Wzór 2^n (gdzie n to liczba bitów pozostałych w części hosta) pozwala na obliczenie ile adresów będzie dostępnych w każdej z podsieci. Przypomnijmy, że 2 spośród tych adresów nie mogą być użyte, dlatego też liczba użytecznych adresów obliczana jest jako (2^n)-2.