Każda sieć w organizacji jest zaprojektowana, aby pomieścić skończoną liczbę hostów. Podstawowy podział na podsieci wymaga zapewnienia wystarczającej liczby podsieci, aby spełnić wymogi stawiane sieci, dostarczając jednocześnie odpowiednią liczbę adresów hostów w każdej z podsieci.

Niektóre sieci, takie jak łącza WAN typu punkt-punkt, wymagają tylko dwóch hostów. Inne zaś, takie jak sieci LAN w dużych budynkach lub wydziałach mogą służyć do obsługi nawet wielu setek hostów. Administratorzy sieci muszą opracować schemat adresacji pozwalający na obsługę maksymalnej liczby hostów w każdej podsieci. Schemat ten powinien umożliwić w przyszłości zwiększenie liczby hostów w każdej z sieci.

Określanie całkowitej liczby hostów

W pierwszej kolejności należy określić całkowitą liczbę hostów w sieci korporacyjnej. Następnie należy użyć odpowiednio dużego bloku adresów, tak aby pozwolił on na objęcie wszystkich urządzeń znajdujących się w sieci korporacyjnej. Do urządzeń tych zalicza się urządzenia końcowe użytkowników, serwery, urządzenia pośredniczące oraz interfejsy routerów.

Rozważmy przykład sieci korporacyjnej, która musi zapewnić podłączenie łącznie 800 hostom, znajdującym się w pięciu lokalizacjach (patrz Rysunek 1). W przykładzie tym, dostawca usług zapewnił adres sieci 172.16.0.0/22 (10 bitów części hosta). Jak przedstawiono na Rysunku 2 pozwoli to na zapewnienie 1,022 adresów hostów, co przewyższa potrzeby adresowe tej sieci.