Określenie liczby oraz wielkości sieci

Następnie, rozważmy liczbę wymaganych podsieci oraz liczbę adresów hostów potrzebnych w każdej z nich. Na podstawie topologi sieci składającej się w 5 segmentów LAN oraz 4 sieci pośredniczących pomiędzy routerami wymaganych jest 9 podsieci. Największa sieć składa się z 40 hostów. Podczas projektowania schematu adresacji, należy przewidzieć wzrost zarówno pod względem ilości podsieci, jak i pod względem ilości hostów w podsieci.

Adres sieci 172.16.0.0/22 posiada 10 bitów w części hosta. Ponieważ największa podsieć wymaga 40 hostów, powinniśmy w części hosta mieć do dyspozycji minimum 6 bitów. Wynika to z następującego wzoru 2^6 - 2 = 62 hosty. Pozostałe 4 bity części hosta mogą być użyte w celu wydzielenia podsieci. Wykorzystując wzór na wyliczenie ilości podsieci, otrzymamy 16 podsieci: 2^4 = 16. W związku z tym, że sieć omawiana w tym przykładzie wymaga 9 podsieci, ilość ta spełni stawiane obecnie oczekiwania oraz pozwoli na dodatkowy rozwój w przyszłości.

Po pożyczeniu 4 bitów nowy prefiks ma długość /26 z maską podsieci równą 255.255.255.192.

Jak przedstawiono na Rysunku 1, wykorzystanie prefiksu o długości /26 pozwala na wydzielenie 16 adresów podsieci. Podsieci określane są przez pożyczone bity. Oryginalne 22 bity adresu sieci nie mogą ulec zmianie, natomiast w adresach podsieci część hosta zawsze będzie zawierać 0 na wszystkich bitach.

Uwaga: Należy zwrócić uwagę, na fakt, że część definiująca podsieć znajduje się zarówno w trzecim, jaki w czwartym oktecie, w związku z czym dla kolejnych adresów podsieci będą ulegać zmianie wartości w jednym lub w obu oktetach.

Jak pokazano na Rysunku 2, oryginalna sieć 172.16.0.0/22 była pojedynczą siecią z 10 bitami części hosta, zapewniającą 1.022 użytecznych adresów dla hostów. Poprzez pożyczenie 4 bitów z części hosta, może zostać stworzonych 16 podsieci (od 0000 do 1111). Każda z podsieci ma 6 bitów części hosta, co daje 62 użyteczne adresy dla hostów w każdej z podsieci.

Jak pokazano na Rysunku 3, podsieci mogą zostać przypisane do segmentów LAN, jak również do połączeń router-router.