W ćwiczeniu tym, zostanie podany adres sieci 192.168.100.0/24, który należy podzielić na podsieci w celu zapewnienia poprawnej adresacji IP dla sieci pokazanej na topologii. Każda z sieci LAN wymaga wystarczająco dużej przestrzeni adresowej dla zapewnienia minimum 25 adresów dla urządzeń końcowych, przełącznika oraz routera. Połączenie pomiędzy routerami R1 i R2 będzie wymagać adresu IP dla obu interfejsów podłączonych po obu stronach do tego łącza.

Packet Tracer - Podział na podsieci: Scenariusz 1

Packet Tracer - Podział na podsieci: Scenariusz 1 - PKA