Celem tego laboratorium jest realizacja następujących zadań:

Lab - Obliczanie podsieci IPv4