Celem tego laboratorium jest realizacja następujących zadań:

Części od 1 do 5, dla każdej topologii sieciowej:

Lab - Tworzenie topologii z podsieciami