Wykorzystując podział na podsieci z techniką VLSM, można zaadresować segmenty LAN i WAN bez zbędnej straty adresów.

Hosty w każdej z sieci LAN będą miały przypisane adresy użytkowe hostów z zakresu odpowiedniego dla danej podsieci oraz maskę /27. Każdy z czterech routerów będzie miał interfejs LAN z podsiecią /27 oraz jeden lub więcej interfejs szeregowy z podsiecią /30.

Wykorzystując typowy schemat adresacji, pierwszy adres IPv4 hosta dla każdej z podsieci jest przypisany do interfejsu LAN routera. Interfejsy WAN routerów mają przypisane adresy IP wraz z maską podsieci /30.

Rysunki 1 - 4 przedstawiają konfigurację interfejsów dla każdego z routerów.

Hosty w każdej podsieci będą miały przypisany adres IPv4 z zakresu adresów hostów odpowiedniego dla danej podsieci wraz z odpowiednią maską. Host będzie wykorzystywał adres przypisany do interfejsu LAN routera, jako adres bramy domyślnej.