Planowanie adresacji może zostać wykonane przy użyciu różnego rodzaju narzędzi. Jedna z metod polega na użyciu zestawienia VLSM w celu określenia, który z dostępnych bloków jest możliwy do wykorzystania, a który został już przydzielony. Sposób ten pozwala uniknąć przydzielenia różnym podsieciom tego samego bloku adresowego. Zestawienie VLSM może być użyte do zaplanowania schematu przydzielenia adresów w sieci z poprzedniego przykładu.

Badanie Podsieci /27

Jak pokazano na Rysunku 1, wykorzystanie tradycyjnego podziału sieci na podsieci wykorzystuje pierwsze siedem bloków adresowych przypisując je do odpowiednich sieci LAN oraz WAN. Przypomnijmy, że taki schemat podziału pozwala na utworzenie 8 podsieci, z których każda ma 30 użytecznych adresów (/27). Chociaż schemat ten działa poprawnie dla segmentów LAN, to w przypadku segmentów WAN dochodzi do marnowania wielu adresów.

Podczas planowania schematu adresacji dla nowej sieci, bloki adresowe mogą być rozpisane, w taki sposób aby minimalizować stratę adresów oraz aby pozostawić ciągłość niewykorzystanych bloków adresowych.

Przypisywanie Boków Adresowych VLSM

Jak pokazano na Rysunku 2, w celu zwiększenia efektywności wykorzystania przestrzeni adresowej, dla łączy WAN wydzielone zostały sieci /30. Aby trzymać bloki niewykorzystanych adresów obok siebie, ostatnia podsieć /27 została podzielona na kolejne podsieci /30. Pierwsze 3 podsieci zostały przypisane do łączy WAN.

Zaprojektowanie schematu sieciowego w taki sposób, pozostawia 3 niewykorzystane podsieci /27 oraz 5 niewykorzystanych podsieci /30.