Jak pokazano na rysunku, przypisanie przestrzeni adresowej warstwy sieci wewnątrz sieci korporacyjnej wymaga dobrego projektu. Przydzielanie adresów nie powinno odbywać się losowo. Podczas planowania zasad przydzielania adresów należy rozważyć trzy główne aspekty.

Przydzielanie adresów wewnątrz sieci

Wewnątrz sieci znajdują się urządzenia różnego rodzaju, takie jak:

Podczas opracowywania schematu adresacji IP, generalnie zalecane jest przygotowanie odpowiedniego schematu, definiującego w jaki sposób przypisywane będą adresy do urządzeń poszczególnych typów. Podejście takie ułatwia pracę administratora podczas dodawania lub usuwania urządzeń, filtrowania ruchu na podstawie IP, jak również upraszcza dokumentację.