Celem tego laboratorium jest realizacja następujących zadań:

Laboratorium - Projektowanie i wdrażanie schematu adresacji podsieci IPv4