W ćwiczeniu tym zostanie podany adres sieci w celu opracowania schematu adresacji VLSM dla sieci przedstawionej na załączonej topologii.

Packet Tracer - Projektowanie i wdrażanie schematu adresacji VLSM - Instrukcje

Packet Tracer - Projektowanie i wdrażanie schematu adresacji VLSM - PKA