Czy możesz do mnie zadzwonić?

Uwaga: Ćwiczenie to może być wykonane indywidualnie lub w małych/dużych grupach z wykorzystaniem oprogramowania Packet Tracer.

Konfigurowanie dotyczy dedykowanego schematu adresacji dla komputerów w pokoju pacjentów w szpitalu. Przełącznik, z pewnością zostanie umieszczony w dyżurce pielęgniarek, tak aby do każdej z pięciu sal możliwe było doprowadzenie okablowania, tak aby pacjenci mogli podłączyć się to portu RJ-45, wbudowanego w ścianę pokoju. Opracuj fizyczną oraz logiczną topologię tylko dla jednego z sześciu pięter wykorzystując następujące wymagania odnośnie schematu adresacji:

Zachowaj kopię swojego schematu adresacji, aby później udostępnić ją klasie lub w grupie studentów. Przygotuj się do wyjaśnienia, jak można połączyć dzielenie na podsieci z komunikacją w trybie unicast, multicast, broadcast oraz gdzie można wykorzystać Twój schemat adresacji.

Ćwiczenie - Czy możesz do mnie zadzwonić - Instrukcje