Jako technik sieciowy znający sposoby implementacji adresacji IPv4 i IPv6, teraz jesteś gotowy do wykorzystania swojej wiedzy oraz umiejętności przy konfiguracji istniejącej infrastruktury sieciowej. Administrator sieci skonfigurował już niektóre komendy na routerze. Nie kasuj, ani nie modyfikuj tej konfiguracji. Twoim zadaniem jest przygotowanie poprawnego schematu adresacji IPv4 i IPv6, zaimplementowanie adresacji IPv4 i IPv6 oraz weryfikacja poprawności komunikacji połączeniowej.

Packet Tracer - Zadanie integrujące umiejętności - Instrukcje

Packet Tracer - Zadanie integrujące umiejętności - PKA